Ga naar de inhoud

De hybride leider, ben jij dat?

Dachten we een jaar geleden nog dat thuiswerken tijdelijk zou zijn, inmiddels weten we beter. Momenteel zitten we in een overgangsfase naar hybride werken. Die fase was al langer gaande, maar is zeker versneld door de lockdown. Daarom zijn de meeste bedrijven momenteel druk bezig met de voorbereidingen van de overgang naar het zogenaamde hybride werken. Een grote verandering die veel vraagt van iedereen. Wat hybride werken inhoudt en vooral wat dat van jou vraagt als leidinggevende, daarover schreef ik dit blog. 

Hoe ziet hybride werken eruit? 

Onder hybride werken verstaan we flexibel kiezen voor de locatie waar en het tijdstip waarop het werk plaatsvindt. Die locatie kan thuis zijn, op kantoor of elders. Je stemt de locatie af op het type werk, het doel en de gewenste mate van interactie en communicatie. Datzelfde geldt voor het tijdstip. Wanneer interactie niet nodig is, wordt het mogelijk om een tijd te kiezen die het beste past. Sinds een jaar werken de meeste mensen met een kantoorbaan vrijwel volledig vanuit huis. Aan thuiswerken zitten voor- en nadelen. Daarom is de verwachting dat er straks een mengvorm komt, het hybride werken. Samen wanneer het nodig is en solo wanneer de taak vereist dat je ongestoord kunt werken. Ook het tijdstip waarop gewerkt wordt kan variëren in het hybride werken. Die verandering vraagt wat van iedereen en zeker ook van jou als leidinggevende.

Wat betekent dit voor jou als leidinggevende? 

Voor maart 2020 was in de meeste organisaties thuiswerken wel mogelijk, maar werd het niet volledig toegestaan. Het afgelopen jaar heeft ons in ieder geval geleerd dat thuiswerken in de meeste gevallen prima kan. De technologische mogelijkheden zijn in sneltreinvaart verbeterd in het afgelopen jaar. Ik schreef al eens een blog over leidinggeven op afstand en wat dat van jou vraagt. Je kunt dat blog hier nog eens teruglezen. Hybride werken gaat een stuk verder, want hoe geef je leiding aan een team dat hybride werkt? Een team aansturen dat tijd- en plaatsonafhankelijk werkt vraagt een grote verandering in de aansturing die al langer geleden in gang is gezet. De vroegere focus op aanwezigheid en controle maakt daarin plaats voor een focus op resultaat. 

Wat vraagt dit van jouw manier van denken?

Als leidinggevende is het belangrijk om je bewust te worden van jouw manier van denken m.b.t. resultaatgericht werken. En nu hoor ik je denken, dat deed ik allang. Ik zal daarom een voorbeeld geven waar je je misschien niet zo van bewust bent. Hoe kijk jij naar die medewerker die altijd snel reageert op je mail, ook ’s avonds? Is het niet zo dat je die stiekem meer waardeert dan die medewerker die de volgende dag een reactie geeft? Dit onbewuste proces is nog gebaseerd op het aanwezigheidsprincipe. Wanneer we overgaan op tijd- en plaatsonafhankelijk werken zul je je als leider moeten focussen op het resultaat en de output van het werk. Aanwezigheid, online of fysiek, wordt minder belangrijk. Je zult als leidinggevende je manier van denken daarop moeten aanpassen.  

Een hybride leider moet ook digitaal uit de voeten kunnen

Voor hybride werken is het ook essentieel dat jij als leider in staat bent om te gaan met alle digitale tools die nodig zijn. Wanneer jij daar moeite mee hebt, nemen medewerkers je minder serieus. Vorig jaar werd het nog door de vingers gezien dat je je scherm niet kon delen of problemen had met je geluid, maar die tijd is voorbij. Wanneer je in het verleden niet zo digitaal en online werkte, zul je daarmee aan de slag moeten. In de nieuwe hybride manier van werken kun je niet meer zonder digitale vaardigheden. Ga dus voor jezelf na of jouw digitale vaardigheden voldoende zijn om mee te kunnen in de nieuwe fase.

Een hybride leider is een menselijke leider

Naast goede digitale vaardigheden zijn sociale vaardigheden in een hybride werkcultuur nog belangrijker geworden. Zoals ik al schreef in mijn blog over leidinggeven op afstand, zul je op zoek moeten naar manieren om het persoonlijke contact in te richten. Het hybride werken betekent voor iedereen een grote verandering en bij veranderingen heb je altijd te maken met weerstand. Met elkaar in gesprek gaan over die weerstand, in contact blijven en oprechte aandacht hebben voor je mensen zijn daarbij essentieel. Blijf continue in contact, niet alleen online, maar zeker ook fysiek en sta open voor je medewerkers. Ga met elkaar in gesprek over de aanpassingen die deze omslag vraagt. En bespreek open en eerlijk die zaken die specifiek voor jouw team aandacht vragen. Doordat je niet meer op de hoek van een bureau een praatje kunt maken, zul je hier een andere manier voor moeten vinden. Denk creatief met elkaar na over de mogelijkheden.

Een hybride leider heeft vertrouwen 

Vanwege de overgang naar sturen op resultaat, op output, is vertrouwen in je medewerkers nog belangrijker geworden. Je zult vooraf af moeten spreken wat je voor resultaat van mensen verwacht. En vervolgens zul je los moeten laten wanneer en hoe je team het resultaat haalt. Dit vraagt ook om het besef dat dit moeilijk is als je elkaar niet ziet. Geef je medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid en je je zult er versteld van staan wat dat oplevert. De meeste mensen vinden die ruimte fijn en gaan er beter door presteren. Alhoewel dat niet bij iedereen zo werkt. Belangrijk dus om hier individueel over in gesprek te gaan en dit goed te volgen.

Veranderen kost tijd en vraagt inspanning

De overgang naar een hybride manier van werken is een grote verandering. Wees realistisch in je verwachtingen. Het kost tijd en het vraagt inspanning, van jou en je team. Samen zul je tegen problemen oplopen, die je door regelmatig contact en in overleg kunt oplossen. Leg de lat niet te hoog en calculeer in dat het voor iedereen een grote verandering is. 

Zorg voor goed begeleiding

De overgang naar hybride werken is een grote verandering die je niet moet onderschatten. Het vraagt veel van jou als leidinggevende en van je team. Het vraagt om een individueel en collectief bewustzijn van de impact van deze verandering. Denk niet te snel dat je dit wel even alleen kunt doen. Het is verstandig om hulp in te schakelen. In mijn ervaring is succesvol veranderen alleen mogelijk als je dit echt samen doet. Als Management en Team Coach kan ik jou en je team daarbij ondersteunen. Neem contact met me op voor de mogelijkheden. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Kijk op mijn website en maak direct een afspraak in mijn agenda voor een vrijblijvend Persoonlijk Strategie Gesprek.

GRATIS E-BOOK

Welke 3 gouden tips helpen om moeiteloos leiding te geven?
Ontvang mijn E-book nu gratis.